reklamacje

W celu złożenia reklamacji należy przesłać lub dostarczyć osobiście wadliwy towar pod adres naszego biura wraz z wypełnionym Zgłoszeniem reklamacji  (PDF / DOC) i kartą gwarancyjną. Do złożonej reklamacji ustosunkujemy się terminie 14 dni, o wyniku jej rozpatrzenia poinformujemy telefonicznie lub w inny sposób dogodny dla klienta.


 

Gwarancja

Na wszystkie produkty udzielamy 24 miesięcznej gwarancji

Nie są objęte gwarancją uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem eksploatacyjnym, uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych oraz powstałe na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu.


 

 

certyfikat